بانک های مرکزی شروع به جدا کردن پول رایگان (E1606) – RT می کنند

بانک های مرکزی شروع به جدا کردن پول رایگان (E1606) – RT می کنند

در این قسمت از گزارش کایزر، مکس و استیسی مسابقه صادر کردن اولین “ارز دیجیتال بانک مرکزی” را دنبال می کنند ، چین در حال حاضر در جلوی بسته با فروش رایگان پول از این هفته است. در نیمه دوم ، ماکس با کریس فنتون ، نویسنده “تغذیه اژدها” گفتگو می کند ، در مورد آنچه چین معاون رئیس جمهور ایالات متحده پنس را در مناظره با حریف دموکرات خود ، کامالا هریس قطع کرد ، در مورد نظرات چین در مورد دو طرف. آنها به بازی NBA که در چین پخش شد ، نگاه می کنند و این نشان دهنده پایان درگیری بین دو طرف است.

Share