بایدن از سناتورهای جمهوری خواه می خواهد که به گزینه SCOTUS ترامپ پشت کنند – RT

بایدن از سناتورهای جمهوری خواه می خواهد که به گزینه SCOTUS ترامپ پشت کنند – RT

“من با رئیس جمهور ترامپ صحبت نمی کنم که هر کاری که بخواهد انجام می دهد. من با میچ مک کانل صحبت نمی کنم که آنچه را که می خواهد انجام دهد و آنچه را که او انجام خواهد داد. من در حال صحبت با جمهوری خواهان آنجا هستم – جمهوری خواهان سنا – که در عمق آنچه را که برای کشور مناسب و مطابق با قانون اساسی است می دانند ، زیرا من اینجا در مرکز قانون اساسی ایستاده ام. نه تنها آنچه برای مهمانی آنها بهتر است. “بایدن در طی سخنرانی در فیلادلفیا گفت.

Share