بایدن برای همیشه جنگ؟ – RT

بایدن برای همیشه جنگ؟ – RT

طی سه چرخه انتخابات ریاست جمهوری شواهد واضحی وجود دارد که رای دهندگان به پیام عدم مداخله گرایی جلب شده اند و نسبت به جنگهای ابدی محتاط هستند. این مسلماً در سال 2016 به ترامپ کمک کرد. اما زمان حضور وی در این کار بوده است
در بهترین حالت لکه دار به نظر می رسد اکنون جو بایدن از سیاست های مشابه بوش و اوباما استقبال می کند. من حدس می زنم هیچ چیز از اساس تغییر نخواهد کرد.

CrossTalking با لورا فینک و لیونل.

Share