بحث های ریاست جمهوری ، رشوه خواندن آموزش و پرورش ، و ترس های هالووین!

بحث های ریاست جمهوری ، رشوه خواندن آموزش و پرورش ، و ترس های هالووین!

تحلیل گران رسانه ای قبل از انتخاب رئیس جمهور ، در مورد ترفند یا رفتار نهایی وزن می گیرند. علم ادعا می کند ترسناک ترین فیلم تاریخ را تعیین کرده است. و وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده در حال تحقیق درباره هدایای خارجی در دانشگاه های Ivy League است.

Share