بحران وجودی آمریکا – RT

بحران وجودی آمریکا – RT

در این هفته ، کریس هجز با دکتر کورنل وست فیلسوف اخلاق بحث می کند که پس از مشاهده هواداران خشمگین دونالد ترامپ که به کاپیتول حمله می کنند تا شمارش آرا elect انتخاباتی کنگره را برای تأیید پیروزی رئیس جمهور متوقف کنند ، از بحران وجودی آمریکا می فهمیم جو بایدن را انتخاب کنید

دکتر کورنل وست ، استاد عمل فلسفه عمومی در دانشگاه هاروارد ، و نویسنده کتاب های متعددی ، از جمله “مسائل نژادی”.

Share