بحران پیش رو – RT

بحران پیش رو – RT

فراتر از تأثیر همه گیر ویروس کرونا در سلامت جسمی ، یک بحران سلامت روان در حال ظهور است. روانشناس برتر تلویزیون اما کنی مشاوره ای در مورد چگونگی کنار آمدن با تأثیر کامل Covid-19 بر سلامتی ارائه می دهد. و الکس با “Wonderbirds” ملاقات می کند ، گروهی از بازیگران که با راه اندازی آنلاین نمایش چت موفق خود ، از قفل شدن جان سالم به در بردند.

Share