برآمدگی برآمدگی؟ آسمم مالوترا ، مشاور قلب و نویسنده پرفروش – RT

برآمدگی برآمدگی؟ آسمم مالوترا ، مشاور قلب و نویسنده پرفروش – RT

این روزها مردم درباره پوشیدن ماسک ، به خصوص هنگام صحبت دیگران ، عقاید بسیار شدیدی دارند ، اما سعی کنید این نکته را یادآوری کنید که آنچه در دهان در پشت آن ماسک قرار داده اند ، تأثیر بیشتری بر بیماری همه گیر Covid-19 دارد و اگر خطر انزوا واقعی اجتماعی باشد ، ممکن است استرس نیست. چگونه غذا از این Coronavirus رمان تغذیه می کند؟ برای بحث در مورد این موضوع ، اكسانا ملقوت ، مشاور قلب ، نویسنده پرفروش و یكی از پیشروترین مبارزهای ضد چاقی انگلیس به عضویت اوكزانا است.

Share