برنده شدن در اسکار برای Precious رویای کودکی Mo’Nique نبود – RT

برنده شدن در اسکار برای Precious رویای کودکی Mo’Nique نبود – RT

Mo’Nique به عنوان یک کمدی استندآپ آغاز به کار کرد و اکنون یک استندآپ جدید دارد که می توانید در Showtime با نام Mo’Nique and Friends در ATL پخش کنید. مونیک با نقش برنده جایزه اسکار در این فیلم مستقل ، اتفاق بزرگی داشت “گرانبها”. اما مونیک می گوید این رویای کودکی او نبود زیرا در بزرگسالی هرگز افرادی را که به نظر می رسید مانند او اسکار برده اند ندید.

Share