بهترین مصاحبه های سال 2020 قسمت 1 – RT

بهترین مصاحبه های سال 2020 قسمت 1 – RT

ما به برخی از بهترین مصاحبه های تماشای هاوکس در سال 2020 نگاه می کنیم. دکتر جودی میکوویتس درباره کتاب جنجالی خود طاعون فساد بحث می کند. سپس پاتریشیا ویرت و آنا لیمون درباره اصلاحیه نوزدهم و صدمین سالگرد حق رأی یک زن در ایالات متحده بحث و گفتگو کردند.

Share