بهترین مصاحبه های سال 2020 قسمت 2 – RT

بهترین مصاحبه های سال 2020 قسمت 2 – RT

در بخش دوم ما نگاهی به جذاب ترین مصاحبه های سال 2020 می اندازیم ، افشاگر سیا جفری استرلینگ مذاکرات مربوط به عملیات مرلین و نژادپرستی نهادی در داخل CIA و فعال حقوق مدنی پری رد و آسیا پارک ها ، ناظر حقوقی وکلای ملی گیلد ، در مورد سواستفاده معترضان جورج فلوید از طرف سازمان های اجرای قانون بحث کنید.

Share