بهزیستی را می توان یاد گرفت – متخصص مغز و اعصاب

بهزیستی را می توان یاد گرفت – متخصص مغز و اعصاب

احساسات قطب نما داخلی ماست. آنها ما را از طریق پیچیدگی های زندگی راهنمایی می کنند اما ممکن است در این روند طاقت فرسا شوند. ما در این مورد با دکتر ریچارد دیویدسون ، استاد روانشناسی و روانپزشکی در دانشگاه ویسکانسین-مدیسون ، و بنیانگذار و مدیر مرکز ذهن سالم صحبت کردیم.

Share