بوریس جانسون در خطر است – RT

بوریس جانسون در خطر است – RT

علی رغم اکثریت پارلمانی وست مینستر 80 ، نخست وزیر بوریس جانسون با مشکلات زیادی روبرو است ، Covid-19 دوباره رشد می کند و اقتصاد مخرب است. مفسران سیاسی پیتر اوبرن و پروفسور ریچارد مورفی جانسون را در محاصره ویروس ، اروپا ، حزب کارگر ، اسکاتلندی ها و نمایندگان بی قرار خود می دانند.

Share