بیل تی جونز: یک هنرمند واقعی می تواند وحشی و خطرناک باشد

بیل تی جونز: یک هنرمند واقعی می تواند وحشی و خطرناک باشد

در جهانی تقسیم شده ، یک نیروی متحد شدیداً لازم است. آیا هنر آنقدر قدرت دارد که بتواند این نقش را بازی کند؟ ما در این مورد با طراح رقص ستاره ، مدال ملی هنر و دریافت کننده جوایز MacArthur Genius بیل تی جونز صحبت کردیم.

Share