بیل پرس ، مفسران ، چشم انداز بی سابقه سال انتخابات را ارزیابی می کند

بیل پرس ، مفسران ، چشم انداز بی سابقه سال انتخابات را ارزیابی می کند

بیل پرس ، مفسّر مترقی ، به دنبال نگاهی به مسابقه بی سابقه ی كاخ سفید در سال 2020 ، عزیمت غافلگیرانه كلیانا كونوی از دولت و پی بردن به كتاب آینده مایكل کوهن در انتخاب مجدد ترامپ می شود.

Share