بیل پرس توضیح می دهد که چرا او در مورد نتیجه نتیجه کشیده شده در رقابت های ریاست جمهوری خرید نمی کند

بیل پرس توضیح می دهد که چرا او در مورد نتیجه نتیجه کشیده شده در رقابت های ریاست جمهوری خرید نمی کند

بیل پرس مفسر به لری می گوید که چرا فکر می کند رای دهندگان در 3 نوامبر از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مطلع خواهند شد. به علاوه ، جنیفر لوئیس ستاره “Black-ish” در مورد اینکه چرا با “بایدن” شوخی می کند ، و برای تغییر اجتماعی و سیاسی آواز می خواند.

Share