بیکاری همچنان رو به افزایش است – RT

بیکاری همچنان رو به افزایش است – RT

همه گیر رمان کروناویروس همچنان به بخش خدمات منجر می شود زیرا ادعاهای بیکار در ایالات متحده دوباره انتظارات را از هم پاشید. ما نگاهی می اندازیم به تأثیراتی که این اعداد بر اقتصاد آمریکا داشته اند و حرکاتی که بانک مرکزی قصد دارد انجام دهد. به علاوه ، در عصر هراس ، نگرانی ها در مورد سرنوشت حفظ حریم خصوصی و آزادی های مدنی افزایش می یابد ، زیرا شیوع این بیماری همچنان در حال رشد است. ما مبارزه بین ایمنی و آزادی های مدنی را بررسی می کنیم.

Share

پاسخی بگذارید