تاراج کاهش می یابد (E1603) – RT

تاراج کاهش می یابد (E1603) – RT

در این قسمت از گزارش کایزر، مکس و استیسی در مورد چگونگی کاهش دستاوردهای ناخوشایند بحث کرده اند ، حتی اگر ثروت در 40 سال گذشته نتوانسته است این کار را انجام دهد. در آخرین روزهای فیات ، به نظر می رسد تنها گزینه این است که بتوانید پول رایگان پاشیده شده در اطراف اقتصاد را به دست آورید. در نیمه دوم ، ماکس مکالمه خود را با زئوس یامیویانیس ، مبتکر ادامه می دهد CitizenZeus.com و یک مهمان به OfTwoMinds.com، درمورد اینکه چگونه ارزش اقتصادی وقتی جعلی خود بازار است معنای خود را از دست داده است و اینکه چگونه این واقعیت در اقتصاد بازی می کند. بحث به “اخاذی پسر کوچک” و آنچه که این در مورد ساختار سیستم های پولی و مالی ما به ما می گوید تبدیل می شود.

Share