تاریخ سیاه مهم است – RT

تاریخ سیاه مهم است – RT

صد و سی سال پس از آنکه اندرو واتسون به عنوان اولین فوتبالیست سیاه پوست بین المللی جهان ، آیفوما دیکه تیم زنان اسکاتلند را که به طور فزاینده ای موفق بود هدایت کرد. او به الکس سالموند می گوید که چرا انتخاب اسکاتلند را به جای تیم ایالات متحده انتخاب کرده است و جان بارنز بزرگ انگلیس ، کاترین راس سردبیر ماه سیاه تاریخ 2020 و پروفسور سر جف پالمر به او پیوسته اند تا درباره اینکه چرا تاریخ سیاه در زندگی فراتر از فوتبال مهم است ، بحث کند.

Share