تجارت شیشه ای همه گیر و صندوق بین المللی پول در میان شیوع بیماری – RT

تجارت شیشه ای همه گیر و صندوق بین المللی پول در میان شیوع بیماری – RT

کانونهای جدید Covid-19 همزمان با منفجر شدن شمارش پرونده برزیل ، نقاط مختلف جهان در سراسر جهان ظهور می کنند. این در حالی است که بازارها تازه در ایالات متحده شروع به رشد مجدد می کنند ، اما آیا این تجمع برگزار خواهد شد؟ ما در میان ویروس و وضعیت روابط ایالات متحده و چین نگاهی به وضعیت سهام می اندازیم. بعلاوه ، فدرال رزرو ایالات متحده نقش اساسی در روند بهبودی داشته است ، اما آینده برای بانک مرکزی چه اهمیتی دارد؟ ما بینش کنگره پیشین و نویسنده کتاب “پایان دادن به Fed” ، دکتر ران پاول ، و دیدگاه وی در مورد راه طولانی برای بهبود اقتصادی را به شما می دهیم.

Share