ترامپ اقدامات اجرایی را در مورد ریشه Covid-19 انجام می دهد – RT

ترامپ اقدامات اجرایی را در مورد ریشه Covid-19 انجام می دهد – RT

رئیس جمهور ایالات متحده ، دونالد ترامپ ، با ادامه مذاکرات در کنگره ، اقدامات اجرایی را برای مقابله با برخی از موارد احتمالی Covid-19 انجام داد. آیا این حرکات در دادگاه بایستد؟ علاوه بر این ، اگرچه ممکن است توجه جدی در جریان بحران مواد افیونی نباشد ، اما NAACP به مبارزه علیه شرکت هایی که مسئولیت آن هستند ، پیوسته است.

Share