ترامپ در مقابل استقرار در کمتر از 100 روز! – RT

ترامپ در مقابل استقرار در کمتر از 100 روز! – RT

ترامپ رسانه ها را دشمن نکرد. رسانه ها با دروغ گفتن به آمریکایی ها بدون محدودیت ، این کار را با خود انجام داده اند. ترامپ برای ما صحبت می کند زیرا رسانه ها صدای ما را نادیده گرفته اند. رسانه ها تمام تلاش خود را برای خراب کردن ترامپ و آمریکایی های محافظه کار که از او حمایت می کنند در حالی که ترویج خشونت پیشرو سوسیالیستی جهانی جهانیان در سرکوب حقیقت است ، انجام داده اند.

رسانه ها با توجه به تبلیغ کلینتون در برابر همه نجابت و عقل سلیم در معرض آنچه قرار دارند قرار گرفتند. رسانه ها همه اینها را با خودشان انجام دادند.

Share