ترامپ در مقابل ژنرال ها – RT

ترامپ در مقابل ژنرال ها – RT

ترامپ احتمالاً آخرین نبرد خود به عنوان رئیس جمهور را در پیش رو دارد – آیا او بر ژنرال ها پیروز خواهد شد؟ و آیا سیاست خارجی بایدن از همان جایی که اوباما ترک کرد ، پیش خواهد رفت؟ آیا نئوکان ها دوباره کنترل خواهند شد؟

گفتگوی متقابل با جورج Szamuely و دیمیتری بابیچ.

Share