‘ترامپ در یک پیروزی بزرگ پیروز شد. ما قصد داریم آن را ثابت کنیم – RT

‘ترامپ در یک پیروزی بزرگ پیروز شد. ما قصد داریم آن را ثابت کنیم – RT

کاربران از تیم حقوقی رئیس جمهور دونالد ترامپ ادعا را به مردم در کنفرانس مطبوعاتی پنجشنبه برگزار می شود که مغلوب ساختن پیشی جستن در انتخابات پیروز شد “در یک زمین لغزش” اگر این آرا تقلبی و سایر معاملات سایه ای نبوده است. آنها همچنین قول دادند که خواهند داد “اثباتش کن.”

Share