ترامپ فکر می کند طرفدارانش بزرگترین بازنده هستند! (E925) – RT

ترامپ فکر می کند طرفدارانش بزرگترین بازنده هستند! (E925) – RT

در این قسمت از رفتن به زیر زمین ما با نویسنده ارواح کتاب پرفروش دونالد ترامپ صحبت می کنیم هنر معامله تونی شوارتز وی درباره چگونگی مراجعه دونالد ترامپ به وی برای نوشتن زندگینامه ، نحوه ارائه ایده هنر معامله به دونالد ترامپ ، نقش روزنامه نگاران و گزارش های غیر انتقادی آنها منجر به افزایش قدرت ترامپ ، پاسخ دولت ترامپ به ویروس کرونا در مورد او صحبت می کند. و 200000+ مرگ و میر آمریکایی ها از Covid-19 ، چرا ترامپ پایگاه خود را به عنوان بزرگترین مکنده ها و بازندگان می داند ، چگونه او با عبارت “اغراق واقعی” روبرو شد و چرا دونالد ترامپ آن را دوست دارد و بیشتر!

Share