ترامپ کمپین جدید Mgr را استخدام می کند؛ شهر مجسمه BLM را حذف می کند!

ترامپ کمپین جدید Mgr را استخدام می کند؛ شهر مجسمه BLM را حذف می کند!

بایدن در میان اعضای رتبه و پرونده اعضای اتحادیه های پلیس توماس مونگر (NYS) رئیس اتحادیه از دست می دهد می گوید وقتی (بایدن) گفت ، “ساقه پا را در پا” این بیانیه نقطه عطف “ما کسی را در (WH) داریم که نشان داده شده است. حمایت از پلیس “.

Share