ترامپ یک خودشیفته بدخیم است – گورو رهبری

ترامپ یک خودشیفته بدخیم است – گورو رهبری

هنگامی که فاجعه رخ می دهد ، برای برقراری تعادل و بازیابی مجدد کنترل ، رهبری قوی لازم است. رهبران ما چه کسانی هستند و چگونه آنها را تبدیل می کنند؟ ما از یکی از پرکارترین متفکران جهان در زمینه روانشناسی رهبری ، مانفرد کتس د وریس سوال کردیم.

Share