تماس با نژادپرستی – RT

تماس با نژادپرستی – RT

استاد سر جف پالمر OBE به عنوان بخشی از جامائیکا آمد “تولید بادگیر” او به عنوان یک آکادمیک ، یک فرایند انقلابی را برای صنعت آبجوسازی ایجاد کرد و اکنون به عنوان یک فعال حقوق بشر در حال دستیابی به تمایز بیشتر است. الکس سلمون با او در مورد زندگی و حرفه فوق العاده خود مصاحبه می کند – و شخصی که او در مورد تجدید حیات مبارزات ضد نژاد پرستی و جنگ فعلی با مجسمه های برده داری است.

رسمی کانال یوتیوب از الکس سلمون وزیر اول سابق اسکاتلند و میزبان #AlexSalmondShow

پادکست SoundCloud

Share