تمام پرتره های روسای جمهور

تمام پرتره های روسای جمهور

دوازده رئیس جمهور و یک عکاس افسانه ای. الکس سالموند با هری بنسون صحبت می کند که از زمان دوایت آیزنهاور چهره هر رئیس جمهور را گرفته است. او که به کاخ سفید دسترسی بی نظیری داده است ، نیکسون را در نقطه استعفا ، رقص ریگان و عاشق کلینتون به تصویر کشیده است. نمونه کارهای خارق العاده و بزرگ بنسون داستان دوران ما را بازگو می کند. بنسون به الکس در مورد رئیسی که بیشتر از همه دوستش داشته است ، که کمترین آن را دوست دارد و اینکه کدام یک عکس مورد علاقه او است ، می گوید.

Share