تنش های چین و آمریکا ناشی از ایالات متحده ، اما چین امیدوار است که به همکاری برنده و برنده دست یابد – وزیر وانگ یی – خبرنامه RT

تنش های چین و آمریکا ناشی از ایالات متحده ، اما چین امیدوار است که به همکاری برنده و برنده دست یابد – وزیر وانگ یی – خبرنامه RT

وزیر امور خارجه چین روز جمعه گفت که تنش های جاری در روابط چین و آمریکا کاملاً ناشی از ایالات متحده است. به نقل از رویترز ، به نقل از رویترز ، پکن همچنان امیدوار است که با احترام متقابل با ایالات متحده به همکاری برنده و برنده دست یابد.

این دیپلمات ارشد در حالی که گفتگوی ویدیویی با همتای آلمانی خود برگزار کرده بود ، این اظهارات را بیان کرد.

پکن به واشنگتن دستور داد كه روز جمعه كنسولگری خود را در شهر چنگدو ببندد و در پاسخ به درخواست آمریکا در این هفته مبنی بر بستن كنسولگری چین در هیوستون ، پاسخ داد.

Share