توانبخشی برای آمریکا؟ لوئیس کالدرا ، استاد کمکی برجسته حقوق در دانشگاه آمریکایی WCL – RT

توانبخشی برای آمریکا؟ لوئیس کالدرا ، استاد کمکی برجسته حقوق در دانشگاه آمریکایی WCL – RT

از رای تقلبی و سرقت شده تا بازگشت پیروزمندانه به عزت و نجابت – ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به همان اندازه قطبی است که خود آمریکا قطبی است. و در حالی که به نظر می رسد در این مرحله ریاست جمهوری جو بایدن احتمال بیشتری دارد ، آیا این امر موجب بهبود وضعیت آمریكا در داخل و خارج از كشور می شود كه طرفداران وی به شدت خواهان آن هستند؟ برای گفتگو در این باره ، لوکس کالدرا ، استاد برجسته حقوق در کالج حقوق دانشگاه واشنگتن و پیش از این ، یک مشاور ارشد نظامی در دولت اوباما و کلینتون ، به اوکسانا پیوست.

Share