تورم فراری؟ (E1645)

تورم فراری؟ (E1645)

در این قسمت از گزارش کایزر ، مکس و استیسی کشف می کنند که چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی تورم به آنچه مورگان استنلی و مشاور اقتصادی اصلی آلیانز محمد الوریان می گویند ، برسد “سطح خطرناک”. در نیمه دوم ، ماکس به گفتگوی خود با Alasdair Macleod ادامه می دهد goldmoney.com در مورد دلار آمریکا ، طلا و بیت کوین.

Share