تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه سوم سال 2020 افزایش می یابد

تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه سوم سال 2020 افزایش می یابد

در کمتر از یک هفته به انتخابات ایالات متحده ، داده های تولید ناخالص داخلی به پایان رسیده است و کشور در میان بحران Covid-19 سریعترین رشد خود را داشته است. با این حال ، اقتصاد هنوز از بهبود کامل فاصله دارد. بعلاوه ، Big Tech دوباره مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا برخی از قدرتمندترین افراد در بخش با کنگره به دلیل احتمال مقررات جدید گسترده روبرو هستند.

Share