تیرانداز کنوشا از شرکت هواپیمایی آمریکایی متهم شد تا 19000 شغل را کاهش دهد – RT

تیرانداز کنوشا از شرکت هواپیمایی آمریکایی متهم شد تا 19000 شغل را کاهش دهد – RT

نویسنده و روزنامه نگار مارگارت کیمبرلی به ما می پیوندد تا در سال 57 سالگرد دکتر دکتر مارتین لوتر کینگ تأمل کنیم “من یک رویا دارم” سخن، گفتار. خطوط هوایی و دلتا قصد دارند هزاران شغل را کاهش دهند. و کایل ریتنهاوس ، تیرانداز برتر نژاد سفید پوست دستگیر و متهم شد.

Share