تیم های مارتین کوتاه با سلنا گومز در Murder Mystery – RT دیدار می کنند

تیم های مارتین کوتاه با سلنا گومز در Murder Mystery – RT دیدار می کنند

مارتین کوتاه نامزد پانزدهمین نامزد امی برای حضور مهمان در “نمایش صبح” در اپل تی وی + است. اما پروژه بعدی او که او به تازگی آغاز شده است ، او را به همراهی با ستاره پاپ سلنا گومز برای یک راز قتل جدید با یک فیلم طنز در مورد افراد وسواس سریال True Crime همراهی می کند.

Share