جاستین بیتمن در مورد فشارهای فزاینده ای که زنان نسبت به پیری احساس می کنند – RT

جاستین بیتمن در مورد فشارهای فزاینده ای که زنان نسبت به پیری احساس می کنند – RT

جاستین بیتمن ، بازیگر زن ، با دنیس میلر می نشیند تا در مورد اینکه چرا هرگز جراحی پلاستیک نمی کند و برخی نظریه های غیر قابل قبول بودن چهره پیری زنان صحبت می کند. او همچنین نشان می دهد که می خواهد مردم از فیلم مستقل جدید “بنفشه” او بگیرند و چرا او کارگردانی را دوست دارد.

Share