جامعه شکسته ما (با رابرت شایر) – RT

جامعه شکسته ما (با رابرت شایر) – RT

رابرت شیر ​​یک روزنامه نگار کهنه کار با میراث گزارش بی باک از امپراتوری ایالات متحده است. لی کمپ در مصاحبه شیر در این قسمت ویژه VIP. آنها در مورد احساسات ضد چین در آمریکا ، هواداری نظام سیاسی دو حزب ، وضعیت اقتصاد ایالات متحده و چگونگی سهم وی در پیروزی ترامپ ، اندازه مجنون مجتمع صنعتی نظامی ، روسیگیت و موارد دیگر صحبت می کنند.

ناتالی مک گیل منشأ تعهد بیعت آمریکا را فاش می کند. این امر از یک سلام بر پرچم از یک جانباز جنگ داخلی و تلاش یک مجله کودکان برای تحریک پمپ کردن بچه ها در مورد کریستوفر کلمبوس ، به فشار جینویستی یک گروه میهنی برای تقویت ملی گرایی ، تکامل یافته است.

Share