جد خوب

جد خوب

در دنیای کوتاه مدت و مصرف ، شهرت و میراث غالباً توسط صفحات شماره خصوصی ، ساعتهای مات و مبهم و املاک و مستغلات برتر تعریف می شود.

اما این ریزگردهای کوچک مواد به ندرت آرزوی عمیق تری را برآورده می کنند … بنابراین ، همانطور که ما در طول قرن بیست و یکم ، حرفه ای – غالباً ناخوشایند ، – از دست می دهیم؟ فیلسوف و نویسنده رومن کرزناریک برای کشف حقیقت به راس اشکروفت پیوست.

Share