جستجوی شاعرانه گوگل (E1567) – RT

جستجوی شاعرانه گوگل (E1567) – RT

در این قسمت از گزارش Keizer، مکس و استیسی درباره “شعر آمریکایی” که توسط یک جستجوی گوگل تحویل داده شده بحث می کنند: “آیا می توانم یک بررسی محرک دریافت کنم ،” “آیا واجد شرایط بیکاری هستم ،” “آیا من ADHD دارم ،” “آیا من اضطراب دارم.” آنها همچنین درباره آخرالزمانی اجاره ساختمان و مالیات بر دارایی در شهر نیویورک بحث می کنند ، جایی که 25٪ از مردم از ماه مارس اجاره پرداخت نکرده اند. در نیمه دوم ، مکس مصاحبه ای با معدنچی بیت کوین مارشال لانگ در مورد جنگ های حشرت و استخراج بیت کوین در عصر پاندمی چاپ پول و اضطراب ژئوپلیتیکی انجام داده است. آنها همچنین درباره این بحث بحث می كنند كه استخراج معادن برای محیط زیست بد است.

Share