جسی رها کرد! و مصاحبه با افسانه فیلم الیور استون (قسمت اول) – RT

جسی رها کرد! و مصاحبه با افسانه فیلم الیور استون (قسمت اول) – RT

این بار به بعد جهان به گفته جسی، فرماندار ونتورا میزبان نمایش انفرادی است! در حالی که همشهری Brigida Santos در تعطیلات است ، جسی آزاد است در مورد موضوعاتی که آمریکا را به ستوه آورده است صداقت دهد. به علاوه ، او زمان می برد تا به سؤالات و نگرانی های شما پاسخ دهد. سرانجام ، کارگردان افسانه ای فیلم الیور استون ، خالق فیلم ها “هجوم” و “JFK” ، برای مصاحبه طولانی به فرماندار ونتورا می پیوندد. این هفته ، قسمت اول است. در جمعه آینده برای قسمت دوم تنظیم کنید.

Share