جسی ونتورا در مورد جنگ های بین المللی در عصر تاج گذاری – RT

جسی ونتورا در مورد جنگ های بین المللی در عصر تاج گذاری – RT

جسی ونتورا و بریگیدا سانتوس درمورد شیوع جنگهای بین المللی در میان شیوع تاج ویروس صحبت می کنند و فاش می کنند که چرا ایران و آمریکا علیرغم همه گیر شدن ، درگیر درگیری نظامی در عراق هستند. آنها همچنین قانون جدید تشخیص چهره را در خارج از ایالت واشنگتن فاش می کنند که ممکن است راه را برای بقیه ملت در هنگام قانونی شدن این فناوری هموار کند. نویسنده کریستوفر شاو در مورد چگونگی ایجاد دموکراتیک بانکی با سقوط اقتصاد جهانی صحبت می کند.

Share

پاسخی بگذارید