جسی چه کار خواهد کرد؟ – RT

جسی چه کار خواهد کرد؟ – RT

جسی چه کار خواهد کرد؟ جسی ونتورا ، فرماندار پیشین مینه سوتا تصمیم خود را در مورد چگونگی اداره ایالات متحده از بیماری کروناویروس در کنار اعتراضات آتشین پلیس ، و همچنین آنچه در ماه نوامبر انتظار دارد از یک رأی دهندگان عادت کرد که رهبری خود را حدس بزند ، انتظار دارد.
سرویس پستی ایالات متحده که قبلاً احساس خرج کردن قبل از همه گیری کرده بود ، اکنون با کمک یک تهدید وجودی ، وجوه را خونریزی می کند. مصرف کنندگان هنگام سفارش اقلام آنلاین ، خوشحال کننده بوده و با این حال USPS به طور پیوسته درآمد خود را از دست داده است. رئیس جمهور و بنیانگذار Strelmark ، هیلاری فوردویچ پیش آگهی خود را برای خدمات پست الکترونیکی آمریکا و همچنین تعداد زیادی از مشاغل دیگر که توسط koronavirus وارونه شده است ، اعلام می کند.

Share