جفری توابین ، تحلیلگر حقوقی ، درباره عدم موفقیت کاوشگر روسیه در تحقیقات روسیه

جفری توابین ، تحلیلگر حقوقی ، درباره عدم موفقیت کاوشگر روسیه در تحقیقات روسیه

جفری توابین ، تحلیلگر حقوقی ، لاری را درون کتاب جدید خود برد ، “جنایات واقعی و تخلفات” ، که نقص در تحقیقات روسیه رابرت مولر را بررسی می کند و چگونگی پیروزی دونالد ترامپ در نهایت.

Share