جفری ساکس ، اقتصاددان ، با افشین راتانسی در مورد سوابق مشاوره ای خود (E921) بحث آتشین دارد – RT

جفری ساکس ، اقتصاددان ، با افشین راتانسی در مورد سوابق مشاوره ای خود (E921) بحث آتشین دارد – RT

در این قسمت از رفتن به زیر زمین، افشین راتانسی با اقتصاددان جفری ساکس صحبت می کند. ساکس درمورد همه گیری ویروس کرونا ، واکنش دولت ترامپ به این بیماری همه گیر و دلیل آن را فاجعه بار می داند ، موفقیت چین و نیوزیلند و کشورهای نسبتاً فقیرتر مانند ویتنام در برابر Covid-19. این گفتگو داغ می شود زیرا راتانسی با ساكس ادعا می كند كه وی از طریق شوك درمانی نئولیبرالی معمار آشفتگی اقتصادی روسیه پس از شوروی و فاجعه اقتصادی بولیوی بوده است. اما ساکس به دنبال اصلاح سوابق است و به شدت منکر حمایت از خصوصی سازی گسترده و افراط گرایی در بازار آزاد است.

Share