جمهوری جدید با D. D. Guttenplan – RT

جمهوری جدید با D. D. Guttenplan – RT

در این برنامه این هفته ، کریس هجز با D. D. Guttenplan ، سردبیر برنامه گفتگو می کند ملت، در مورد تاریخ پوپولیسم در آمریکا ، ظهور فعلی آن و مشکل دموکراسی. کتاب جدید او ، “جمهوری بعدی: ظهور اکثریت رادیکال جدید” ، تمرکز خود را بر 9 فعال پیشرو که در دوره دولت ترامپ ظهور کرده اند. از جمله آنها ، جین مک آلاوی ، فعال جدید کارگری ، مبارز عدالت نژادی و شهردار جکسون ، می سی سی پی Chokwe Antar Lumumba و فعال محیط زیست Jane Kleep ، که همگی در تلاش هستند تا سیستم های دموکراتیک ، سیاسی و اقتصادی آمریکا را در برابر ظهور نیروهای پروتو-فاشیستی و عوامفریزی بازیابی کنند. به دنبال قدرت هستند.

Share

پاسخی بگذارید