جنگ استعماری با فلسطین با راشد خالدی – RT

جنگ استعماری با فلسطین با راشد خالدی – RT

در نمایش این هفته ، کریس هجز درباره نقش طولانی و متمایز آمریكا در جنگ اسرائیل و فلسطین با استاد راشد خالدی ایفای نقش می كند.

راشد خالدی استاد ادوارد سعید مطالعات مدرن عرب در دانشگاه کلمبیا است. کتاب جدید اوست “جنگ صدها سال با فلسطین: تاریخ تسخیر استعمار و مقاومت استعماری”.

Share