جوانان نیجریه ای جرقه جنبش #EndSARS و تأیید ایمی کونی بارت را هشدار می دهند – RT

جوانان نیجریه ای جرقه جنبش #EndSARS و تأیید ایمی کونی بارت را هشدار می دهند – RT

اکنون بسیاری از نظامیان آمریکایی شاهد استقرار فرزندانشان در همان جنگ در افغانستان هستند که 19 سال بعد برگزار می شود. جوانان نیجریه ای یک جنبش بین المللی علیه خشونت پلیس را برانگیخته اند. و کارشناسان حقوقی می گویند تأیید ایمی کونی بارت به دلایلی باعث نگرانی می شود.

Share