جیمی کانورز مبارزات خود را با OCD آشکار می کند

جیمی کانورز مبارزات خود را با OCD آشکار می کند

جیمی کانورز زمانی تنیسور شماره یک جهان به حساب می آمد. اما او مبارزه ای را با OCD نشان می دهد که گاهی اوقات در دادگاه استرس زا بوده و تا به امروز زندگی وی را تحت تأثیر قرار داده است.

Share