حسابرسی شب انتخابات: نظرسنجی های متحیر – RT

حسابرسی شب انتخابات: نظرسنجی های متحیر – RT

شب انتخابات آمد و رفت ، رای دهندگان و نظرسنجی ها را از نزدیک بودن مسابقه بهت زده کرد. در اواخر شب که ترامپ و بایدن گردن و گردن داشتند ، بینندگان نمی توانستند باور کنند که چگونه کارشناسان سیاسی بار دیگر بامبول شدند ، درست مثل سال 2016.

خبرنگار RT RT ، بریگیدا سانتوس گزارش داد که میزان مشارکت رای دهندگان در سراسر کشور ، به ویژه در میان هزاره ها و ژنرال Z.

روزنامه نگار حقوقی مولی باروز در مورد گزارش جدیدی بحث می کند که نشان می دهد چگونه هزاران نفر توسط رفتارهای ناشایست دادگاه های ایالتی و محلی قربانی شده اند. در حالی که پلیس های کج از مصونیت واجد شرایط استفاده می کنند ، معامله بسیاری از قضات با قانون نیز چیست؟

Share