خرچنگ ها برای همه (E1562)

خرچنگ ها برای همه (E1562)

در این قسمت از گزارش Keizer، مکس و استیسی در روز استقلال از یک بشقاب خرچنگ لذت می برند به عنوان راهی برای جنگ جنگ تجاری با چین … چه؟ آنها همچنین درباره وضعیت اقتصاد در تعطیلات عمومی ، از جمله عدم بهبودی از نوع V در تجارت جهانی بحث می كنند. در نیمه دوم ، مکس با ریچارد فیلد ، مدیر موسسه شفافیت مالی صحبت می کند ، در مورد ترازنامه ترقی فدرال رزرو و صدها میلیارد دلار در برنامه حمایت از Paycheck (PPP) وام بدون نظارت زیاد پراکنده شد.

Share