خشم در ایالات متحده – RT

خشم در ایالات متحده – RT

قتل جورج فلوید اعتراض بی سابقه ای را در سراسر ایالات متحده و سراسر جهان برانگیخته است. نمایش الکس سالمون داستانهای انسانی در پشت این تظاهرات ها را با مادر عزیز دارلین قابیل ، که پسرش توسط پلیس بالتیمور به قتل رسیده بود ، با تایلور اولمر ، فعال جوان شیکاگو و مدیا بنیامین ، بنیانگذار Code Pink ، برای پرسیدن این که آیا پیام تبلیغاتی در طول سال ها گذشت ، برابری نژادی و پایان دادن به وحشیگری پلیس ، این بار تغییر خواهد کرد.

Share